Brand You Studio specjalizuje się w tworzeniu nowych marek oraz ich transformacji dla innowacyjnych firm, zapewniając szybki wzrost. Tworzymy wartość, pomagając dostosować się do zmieniającego się rynku i świata.

Umów konsultację
O nas

Branding

Development

Procesy

Strategia

Umów konsultację
O nas

Scrolluj dalej /

Let's grow ✺

W Brand You Studio specjalizujemy się w połączeniu projektowania procesów, analizy danych i najnowszych technologii, co umożliwia nam transformację marek i kultury na całym świecie.

Strategia jest punktem wyjścia dla wszystkiego.

Dzięki naszym wewnętrznym działaniom nadajemy Twojej firmie cel i kształtujemy kulturę Twoich działań. Koncentrujemy się na tworzeniu przekonującej wizji, inspirujemy Twój zespół do aktywności poprzez strategiczną narrację, a także wprowadzamy zachowania, które wnikają do istoty Twojej firmy, pomagając w budowaniu marki od jej samego rdzenia.

Dobry design przyciąga uwagę.

Jest kluczowym elementem budowy marki oraz zyskiwania przewagi konkurencyjnej. Wpływa na sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez klientów i potencjalnych odbiorców. To narzędzie, które potrafi wskazać na naszą unikalność, zachęcając do bliższego zapoznania się z naszą ofertą i przekazem. W dzisiejszym świecie pełnym informacji i bodźców wizualnych, dobry design stanowi kluczowy element w budowaniu rozpoznawalności i sukcesu marki.

Umów konsultację

Oto dlaczego

powinniście wybrać

Brand You Studio

Innowacja

Dostarczamy swoim klientom nowe i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych w celu zwiększenia efektywności, poprawy wyników biznesowych i redukcji kosztów.

Kreatywność

Nasz zespół kreatywny stworzy dla Ciebie unikalne strategie i projekty, które wyróżnią Cię na rynku i przyciągną uwagę klientów. Nasza kreatywność pozwoli Ci osiągnąć konkurencyjną przewagę i budować silną markę.

Partnerstwo

Działamy jako partner dla swoich klientów, pomagając im w realizacji ich celów biznesowych i wdrażaniu rozwiązań, które są odpowiednie dla ich indywidualnych potrzeb.

Umów konsultację

Usługi /

Branding

Branding to proces budowania unikalnej tożsamości i reputacji produktu, usługi lub firmy poprzez strategiczną komunikację i elementy wizualne. Dzięki temu wyróżnia się on od konkurentów, buduje wartość marki oraz nawiązuje silne połączenie z grupą docelową.

Umów konsultację

Brand Positioning & Architecture

Więcej +Mniej -

Pozycjonowanie i architektura marki odnoszą się do strategicznego podejścia do sposobu, w jaki marka jest postrzegana przez konsumentów w stosunku do swoich konkurentów oraz jak firma organizuje i prezentuje swoje portfolio marek i pod-marek, aby zapewnić spójność w przekazywaniu komunikatu i pozycjonowaniu.

Brand Ecosystem & Roadmap

Więcej +Mniej -

Ekosystem i mapa drogowa marki to strategiczne podejścia, które uwzględniają, jak marka działa w swoim środowisku i jej relacje ze wszystkimi interesariuszami oraz zapewniają jasny plan osiągania celów marki poprzez spójne i niezawodne doświadczenia związane z marką we wszystkich punktach kontaktowych, a także mapę drogową, która przedstawia kroki, harmonogramy i budżety potrzebne do wzrostu i rozwoju marki.

Design Systems & Guidelines

Więcej +Mniej -

Systemy i wytyczne projektowania to zestawy reguł i standardów, które regulują aspekty wizualne i funkcjonalne projektowania marki. Definiują one podstawowe elementy wizualnej tożsamości marki, takie jak typografia, paleta kolorów, układ i obrazy, oraz dostarczają wytycznych dotyczących ich spójnego stosowania we wszystkich punktach kontaktowych z marką. Systemy i wytyczne projektowania są niezbędne do tworzenia spójnej i rozpoznawalnej tożsamości marki, poprawy efektywności w projektowaniu i rozwoju, oraz utrzymania spójności marki w czasie.

Visual Identity

Więcej +Mniej -

Tożsamość wizualna odnosi się do ogólnego wizualnego wyglądu i charakteru marki, w tym jej logo, typografii, schematu kolorów, obrazów i innych elementów wizualnych, które są konsekwentnie używane we wszystkich komunikatach związanych z marką. Pomaga to ustalić unikalną osobowość marki i sprawić, że jest ona łatwo rozpoznawalna dla konsumentów. Silna tożsamość wizualna jest ważnym elementem skutecznego branding'u i może pomóc w budowaniu zaufania, lojalności i rozpoznawalności marki.

Development

Słuchamy, doradzamy, projektujemy i dostarczamy łatwe w obsłudze produkty IT dla klientów w elastyczny sposób. Jak? Dzięki naszemu doświadczeniu projektowemu i wiedzy, opracowaliśmy nasz sposób przynoszenia wartości naszym klientom.

Umów konsultację

Full-Stack Development

Więcej +Mniej -

Full-stack development to proces projektowania i tworzenia zarówno front-endu, jak i back-endu strony internetowej lub aplikacji, włączając w to interfejs użytkownika, bazę danych i skrypty po stronie serwera. Wymaga to wiedzy z zakresu wielu języków programowania i frameworków, aby stworzyć funkcjonalny i responsywny produkt.

CMS Implementation

Więcej +Mniej -

Implementacja CMS odnosi się do procesu konfiguracji i ustawienia systemu zarządzania treścią (CMS) dla strony internetowej lub aplikacji. Obejmuje to instalowanie i dostosowywanie oprogramowania CMS, aby spełnić konkretne potrzeby i wymagania projektu, w tym tworzenie szablonów, definiowanie typów treści oraz konfigurację ról i uprawnień użytkowników. Celem implementacji CMS jest stworzenie efektywnej i łatwej w obsłudze platformy do zarządzania treścią strony internetowej.

Technical Consultation and Architecture

Więcej +Mniej -

Konsultacje techniczne i architektura odnoszą się do procesu udzielania ekspertowej porady i wsparcia w kwestiach technicznych związanych z rozwojem oprogramowania i infrastrukturą IT. Obejmuje to projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie złożonych systemów oprogramowania, baz danych i sieci, a także rekomendowanie najlepszych praktyk i narzędzi, aby zapewnić optymalną wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność. Konsultacje techniczne i architektura są niezbędne dla zapewnienia skutecznego rozwoju i wdrożenia rozwiązań technologicznych, które spełniają cele i wymagania biznesowe.

Procesy

Procesy biznesowe to sekwencja działań zmierzających do osiągnięcia celów biznesowych, obejmujące zbieranie i przetwarzanie informacji, weryfikację danych, koordynację zespołów oraz dostarczanie produktów lub usług klientom. Stanowią kluczowy element efektywnego funkcjonowania organizacji, poprawiają wydajność, minimalizują ryzyko błędów i promują spójność w podejściu do zadań.

Umów konsultację

BPMN

Więcej +Mniej -

BPMN oznacza Business Process Model and Notation i jest standaryzowaną graficzną notacją do modelowania i projektowania procesów biznesowych. Zapewnia język wizualny do reprezentowania różnych rodzajów aktywności, zdarzeń i bram w procesie biznesowym, a także relacji między nimi. BPMN jest powszechnie stosowany w branżach takich jak finanse, opieka zdrowotna i technologia informacyjna, aby poprawić efektywność i jakość procesów.

Sales funnel

Więcej +Mniej -

Tworzenie lejka sprzedażowego to przejrzysty system relacji z potencjalnymi klientami. Efektywnie planując kroki, możesz osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe!

IT Business Analysis

Więcej +Mniej -

IT Business Analysis to dyscyplina zajmująca się identyfikowaniem potrzeb biznesowych i określaniem rozwiązań dla problemów biznesowych poprzez definiowanie wymagań oraz rekomendowanie rozwiązań opartych na technologiach. Obejmuje to analizowanie danych i procesów, dokumentowanie wymagań biznesowych oraz opracowywanie przypadków biznesowych w celu uzasadnienia proponowanych rozwiązań.

Strategia

Strategia odnosi się do planu działania na wysokim poziomie, który ma na celu osiągnięcie określonego celu lub zestawu celów. Obejmuje to identyfikację mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń organizacji, a następnie opracowanie kompleksowego planu, który określa, jak będą przydzielane zasoby w celu osiągnięcia pożądanych wyników.

Umów konsultację

Brand Awareness

Więcej +Mniej -

Brand Awareness to kompleksowy proces, który obejmuje kilka kluczowych etapów, a mianowicie Warsztaty “Zdefiniowanie wyzwań”, ich opracowanie w formie dokumentu “Koncept marki”, Warsztaty Strategiczne oraz pogłębioną strategię marki wraz z elementami strategii komunikacji. Celem Brand Awareness jest gromadzenie wszystkich niezbędnych elementów potrzebnych do budowy nowej marki od podstaw lub aktualizacji danych o już istniejącej marce.

Campaign Development

Więcej +Mniej -

Rozwój kampanii odnosi się do procesu planowania, tworzenia i realizacji kampanii marketingowej w celu osiągnięcia określonego celu lub celów. Obejmuje to identyfikację grupy docelowej, wybór odpowiednich kanałów i taktyk marketingowych, tworzenie przekonującej treści i kreatywnych materiałów oraz mierzenie skuteczności kampanii. Ostatecznym celem rozwoju kampanii jest generowanie potencjalnych klientów, zwiększenie świadomości marki lub zwiększenie sprzedaży poprzez dotarcie i zaangażowanie grupy docelowej w istotny sposób.

Go-To-Market Strategy

Więcej +Mniej -

Strategia Go-To-Market (GTM) to kompleksowy plan określający, jak firma dotrze do swoich docelowych klientów i osiągnie przewagę konkurencyjną na rynku. Wymaga to zidentyfikowania grupy docelowej, określenia odpowiednich kanałów dotarcia do nich oraz ustalenia kluczowych komunikatów i pozycjonowania produktu lub usługi. Strategia GTM może również obejmować szczegóły dotyczące cen, dystrybucji i działań marketingowych. Celem strategii GTM jest zapewnienie, że firma skutecznie wprowadzi swoje produkty lub usługi na rynek, generując popyt i przychody.

Strategia komunikacji

Więcej +Mniej -

Strategia komunikacyjna to plan dotyczący sposobu, w jaki organizacja będzie komunikować się ze swoimi interesariuszami, w tym pracownikami, klientami, inwestorami i ogółem społeczeństwem. Polega to na identyfikacji kluczowych komunikatów, jakie organizacja chce przekazać, określeniu grupy docelowej, wyborze odpowiednich kanałów komunikacyjnych i opracowaniu harmonogramu komunikacji. Silna strategia komunikacyjna może pomóc organizacji w budowaniu relacji z jej interesariuszami, promowaniu marki i reputacji oraz osiąganiu celów i zamierzeń.